NIEDŹWIEDZIE MIĘSO
1 lipca 2016
Regaty po 50 latach.
1 lipca 2016
Pokaż wszystkie

W dniu 18.10.2016 na przystani KKS Warmia ,  ul. Żeglarska 6 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Yacht Klubu Polskiego – Olsztyn

Pierwszy termin                                              18.10.2016r godz. 16:30

Drugi termin                                                     18.10.2016r godz. 17:00

Porządek obrad Walnego Zebrania YKP Olsztyn

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza
  3. Przyjecie porządku zebrania
  4. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  6. Dyskusja
  7. Wybór składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie obrad

Komentarze są wyłączone.