Klub

 

YACHT KLUB POLSKI Olsztyn ma 70 lat.

Został on zorganizowany w Olsztynie 20 XI 1946 roku jako IV Oddział YACHT KLUBU POLSKI. (nazwa nawiązywała do tradycji Polaków w Prusach, którzy na tym terenie tworzyli Związek Polaków w Niemczech IV Dzielnicy) .Komandorem Klubu wybrano Zygmunta Robię - wojewodę Okręgu Mazurskiego. Na wice komandora wybrano dr med. Jana Janowicza. Członkami Zarządu zostali: dyr mgr Mieczysław Sawicki, kpt. Roman Bojarski, mec. Jan Kamiński, inż. Jerzy Kuhnel, Jerzy Myszko, dr Jan Rymian i mgr Irena Brochocka.

Najważniejszym zadaniem Zarządu było pozyskanie przystani. Dzięki porozumieniu z Okręgowym Zarządem Ligi Morskiej, uzyskano od niej jeden obiekt z kompleksu zabudowań nadwodnych nad jeziorem Ukiel. Zorganizowano także kurs żeglarski. Pierwszy okres działalności YKP przypada na lata 1947-1949. Wtedy też uzyskano formalną zgodę Zarządu Głównego na założenie oddziału (1947), wybrano nowe władze (komandor – wojewoda Wiktor Jaśkiewicz, wice komandor – Jan Janowicz, kapitan portu – Jerzy Kuhnel, skarbnik – Edmund Rejewski i członkowie: Jan Kamiński, Roman Bojarski, Stefan Perkowski i Irena Brochocka), dokonano chrztu pięciu nowych jednostek wodnych, powołano sekcję jachtingu lodowego, a także otwarto nowo zbudowane molo. W 1949 roku Polski Związek Żeglarski powołał w Olsztynie swoją delegaturę, której przedstawicielem został jeden z organizatorów i działaczy YKP Olsztyn – inż. Jerzy Kuhnel.

W 1949 roku, na skutek decyzji politycznej, YACHT KLUB POLSKI Olsztyn został przejęty przez Związek Zawodowy Kolejarzy, a na wiosnę 1950 roku wchłonięty przez Kolejowy Klub Sportowy Warmia. Przejęto wówczas przystań, pomost z masztem sygnałowym, dwie żaglowe jednostki pływające i jeden ślizg lodowy, a także członków YKP Olsztyn. Dzięki takim osobom, jak: Zbigniew Bogdanowicz, Krystyna Eisele, Władysław Karbownik, Janusz Rejewski, Henryk Truchanowicz, Tadeusz Żuk, Maciej Żukowski, przejętym przez KKS Warmię członkom YKP Olsztyn, klub ten zdobył wiele tytułów mistrzów województwa i mistrzów Polski w regatach wielu klas, zaliczał sukcesy także za granicą, a jego członkowie byli odznaczani wysokimi wyróżnieniami i medalami sportowymi i państwowymi. 11 kwietnia 1981r. 18 członków-założycieli reaktywowało YACHT KLUB POLSKI Olsztyn. W tajnym głosowaniu wybrano 11-osobowy Zarząd, któremu przewodniczył Olgierd Lewicki – komandor. Opracowano statut i formalnie zarejestrowano Klub (8 lipca 1984r.) W tym czasie zrzeszał on 20 członków, w tym cztery kobiety. Ponieważ Klub nie posiadał własnej przystani, jachty jego członków stały rozproszone po całych Mazurach. W wyniku starań Janusza Rejewskiego, członkowie YKP Olsztyn otrzymali możliwość korzystania z pomieszczeń i terenu przystani Warmii. Klub nastawił się na działalność rekreacyjno-turystyczną. Organizowano spotkania towarzyskie i rejsy turystyczne na rożnych akwenach. Ogółem, w latach 1985 – 1988, odbyło się około 100 rejsów.

W grudniu 1990 roku zmarł komandor Olgierd Lewicki, na jego miejsce wybrano Krystynę Eisele. W Klubie zrzeszonych było 28 członków, w tym 19 sterników jachtowych i 2 sterników morskich. Cztery osoby miały patent sternika lodowego i trzy stopnie sędziowskie. Od 1996 roku komandorem jest Władysław Karbownik, a dzięki porozumieniu z władzami Warmii, przystań nad jeziorem Ukiel przy ulicy Żeglarskiej jest siedzibą YACHT KLUB POLSKI Olsztyn. Obecnie YACHT KLUB POLSKI Olsztyn, oprócz działalności statutowej. związanej z propagowaniem sportu żeglarskiego i motorowodnego, uprawianiem turystyki wodnej i krzewieniem wiedzy morskiej, organizuje szereg szkoleń żeglarskich wszystkich kierunków i stopni, czym zyskał pozycję lidera w regionie.

 

Aktualności

8 sierpnia 2019

BŁĘKITNA WSTĘGA Jeziora KRZYWEGO

BŁĘKITNA WSTĘGA Jeziora Krzywego YACHT KLUB POLSKI Olsztyn we współpracy z PRZYSTANIĄ WARMIA organizuje – reaktywuje Regaty o BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ Jeziora KRZYWEGO. Regaty zostaną rozegrane 31 […]
7 lutego 2018

Czyści Jak Łza

Teatrzyk Piosenki Satyrycznej CZYŚCI JAK ŁZA satyra przez duże S. Nie przegapcie takiej okazji. 17 lutego 2018r. godzina 19.00 Zapraszamy
5 października 2017

Wieczór SZMALCOWY

Październik to dobry czas na smaczną zabawę. WIECZÓR SZMALCOWY już 21 października czasu na skrzyknięcie znajomych niby dużo ale czas ma decydujące znaczenie. PRZYSTAŃ WARMIA zaprasza.

Lorem ipsum dolor sit amet augue. Praesent et orci luctus congue,
aliquet nulla, egestas ac, tincidunt scelerisque.

Galeria

 
 

Kontakt

Nasz Adres

  • 10-160 Olsztyn
    ul. Żeglarska 6